Kinesitherapie voor kinderen

De experts van medisch centrum ReMeDi helpen je graag verder!

Samen werken aan een nieuw begin

Een greep uit Valéries expertise

  • Psychomotoriek
  • Ontwikkelingsstimulatie
  • Bobath-therapie
  • Ademhalingstherapie
  • Relaxatietherapie
  • Typtien

Psychomotoriek

Psychomotoriek is een deeldomein binnen de kinesitherapie die zich richt op de volledige ontwikkeling van het kind met aandacht voor moeilijkheden en schoolse vaardigheden. In een psychomotorische begeleiding leert het kind zijn lichaam beter waarnemen, bewegingen beter te beheersen en zich lichamelijk beter uit te drukken. Dit allemaal in een spelkarakter. Voorafgaand kan er een test afgenomen worden om de vaardigheden van het kind in kaart te brengen. De hulpvraag van het kind zelf, de ouders en de school staan in de therapie centraal.

Ontwikkelingsstimulatie

Ontwikkelingsstimulatie kan toegepast worden wanneer de motorische ontwikkeling van je baby of peuter wat trager of anders verloopt dan verwacht. De therapie wordt op een speelse manier opgesteld met de normale ontwikkeling en motorische mijlpalen (rollen, zitten, sluipen, kruipen, staan en stappen) aan de basis. Ook worden er tips en oefeningen gegeven voor thuis of in de crèche. Tijdens de eerste sessie wordt er ook hier gekeken naar wat het jonge kind allemaal kan en wordt er een gestandaardiseerde test gebruikt.

Bobath-therapie

Bobath-therapie is een concept waarbij het basisprincipe bestaat uit het normaliseren van de spierspanning. Vervolgens kan er vanuit ‘deze normale tonus’ beweging uitgelokt worden door middel van spiertrillingen. Ook wordt er voldoende aandacht besteed aan de preventie van secundaire problemen zoals botdeformaties en spiercontracturen. Bobath-therapie wordt voornamelijk toegepast bij baby’s, kinderen en jongeren met hersenletsel, maar ook bij andere (neuro)motorische moeilijkheden.

Ademhalingstherapie

Autogene drainage is een techniek binnen de kinesitherapie waarbij we de ademhaling actief of passief gaan moduleren, in combinatie met het ritmisch op en neer bewegen op een grote zitbal (bouncing). Het doel van deze therapie is om de longen zo snel en zo goed mogelijk vrij te krijgen van mucus (slijm) en zo een normaal ademhalingspatroon nastreven. Deze techniek wordt toegepast bij baby’s die herstellen van bronchiolitis of bronchitis en bij kinderen die te kampen hebben met vaak terugkerende luchtweginfecties of chronische luchtwegproblemen. Ook wordt er tijdens deze therapie meer informatie gegeven over het juiste gebruik van inhalatiemedicatie en worden er indien nodig neusspoelingen aangeleerd.

Relaxatietherapie

Niet alleen volwassenen, maar ook kinderen hebben vaak last van stress. Ze zijn gevoelig voor veranderingen en merken de stress van hun omgeving op. De stresssignalen bij kinderen zijn echter helemaal anders dan bij volwassenen: ze zijn sneller boos, vertonen immatuur gedrag, klagen over lichamelijke pijn, vallen moeilijk in slaap of slapen niet door. In deze therapie maken we op een speelse manier gebruik van verschillende principes: progressieve spierontspanning, yoga, ademhalingsoefeningen, visualisaties, sensorimotorische therapie, ACT en coaching in stresspreventie. Het leert het kind omgaan met stress en betere impulscontrole.

Typtien

Typtien is een speelse methode om blindelings te leren typen met tien vingers. Het is een methode die ontwikkeld werd voor kinderen vanaf de lagere school met ontwikkelingsmoeilijkheden zoals bijvoorbeeld DCD, dyslexie, automatisatieproblemen, dysorthografie, ASS, fijn motorische problemen,… De typtien methode bestaat uit verschillende, leuke lesjes die opgebouwd en aangepast worden aan de leermogelijkheden van het kind.

  • Het corrigeren van eenafwijkend gangpatroon(bijvoorbeeld tiplopen, klompvoetjes, platvoetjes, toeing-in,…)
  • Houdingscorrecties en spierversterkende oefeningen omwille van scoliose (scheefstand van de wervelkolom), hyperlordose (overdreven uitholling van de rug) of hyperkyfose (overdreven bolling van de rug).